Kalite Politikamız

Değişmeyen ilkelerimiz ; “Sistem - Prensip - Otorite – Rekor “ S.P.O.R. olan ağlılığımız sonucunda kurulduğu günden bugüne kadar “En kaliteli ve en hesaplı Isıl İşlem” çizgisinden taviz vermeden yatırımlarına devam ederek üretim kapasitesi ve hizmetlerini  çevreye ve insan sağlığına uygun teknolojiler kullanarak sürekli olarak geliştirmek,
Üretim sürecinin hiç bir aşamasında çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığına zararlı madde ve kimyasallar kullanmamak,  tüm girdileri Avrupa Birliği normlarına uygun ve en üst kalitede sağlamak, Müşterilerimizin isteklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, kaliteden taviz vermeyerek pazar payımızı ve rekabet gücümüzü arttırmak, maliyetleri azaltarak en ekonomik hizmeti üretmek, belirlenen zaman içerisinde teslim etmek ve çalışan memnuniyetini arttırmak ilke edinilmiştir.

Bu amaçlarımızın gerçekleştirilmesi için kalite bilincinin üretim kademelerindeki tüm personel tarafından anlaşılması, kazanılması ve paylaşılması gerekmektedir.

Bu ilkeler doğrultusunda sipariş alımından başlayarak, teslimata kadar geçen tüm safhalarda kalite bilincinin daha sağlam oluşması ve bunun güvence altına alınarak, sürekliliğin sağlanması konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda, gelişen teknoloji ve çalışanlarımızın katkılarıyla işleyişimizi geliştirerek, kalite düzeyimizi kararlı hale getirmek, Ülke çapında AKALIN markasını duyurmak ve Türk Milli Ekonomisine katkıda bulunmak,  temel politikamızdır.